Belangrijke informatie

Locatie

Leeuwarden (inschrijven en studeren bij Van Hall Larenstein)

Taal

Nederlandstalig

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde
Vwo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde
Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, Scheikunde en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau sterk aanbevolen.

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

Studiekeuzecheck

Wie zich inschrijft voor een opleiding bij Van Hall Larenstein doet mee aan de studiekeuzecheck. Voldoe je aan de toelatingseisen en schrijf je je voor 1 mei in, dan heb je toelatingsrecht tot de opleiding van je keuze. Schrijf je je toch na 1 mei in, dan vervalt automatisch je toelatingsrecht. De uitkomst van de studiekeuzecheck is mede bepalend voor toelating tot de opleiding.

Terug

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: