Zuivel procestechnologie

Samen met studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven richten we ons op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Voorbeelden hiervan zijn scheidingstechnologie, waarmee wordt gestreefd naar een maximaal gebruik van grondstoffen, en 'milde' processen, waarmee men de maximale voedingswaarde uit producten probeert te halen. Technologieën als deze zijn belangrijk voor zuivelbedrijven op weg naar een eco-efficiënte procesvoering, met een optimale productkwaliteit en zo laag mogelijke productiekosten en milieulasten.
Projecten/publicaties  Contact

go4dairy_hal

Over de lector

Dr. ing. Peter de Jong begon zijn loopbaan in 1986 bij Campina Melkunie in Woerden. Al snel stapte hij over naar NIZO food research in Ede. In de jaren'90 promoveerde De Jong aan de TU Delft op de interactie tussen de verandering van eiwitstructuren in melk en de vervuiling van apparatuur. Onder zijn verantwoording zijn wereldwijd bij talloze zuivelbedrijven de productieprocessen verbeterd. Denk hierbij aan het vergroten van de capaciteit, borgen van de kwaliteit en houdbaarheid van zuivelproducten en de ontwikkeling van duurzame nieuwe technologieën. Het gebruik van voorspellende computersimulaties loopt als een rode draad door deze verbeteringen.

zuivelproces_peter

Sinds 2012 is Peter vanuit NIZO food research anderhalve dag per week directeur van het onderzoeksprogramma 'Mild Fractionation for Food Applications' bij het Institute for Sustainable Process Technology in Amersfoort. Daar geeft hij leiding aan een groot industrieel onderzoeksprogramma dat zich bezighoudt met valorisatie van afvalstromen. Peter publiceerde meer dan 150 artikelen in wetenschappelijke en technologische tijdschriften.

Kenniskring

Binnen het lectoraat zuivelprocestechnologie wordt intensief samengewerkt met andere lectoraten binnen Van Hall Larenstein. Het gaat hier met name om:

 • Health & Safety: effect van procesvoering op de voedingswaarde van zuivelproducten
 • Duurzame melkveehouderij en Smart Dairy Farming: integratie van de primaire keten bij de
  productie van duurzame zuivelproducten
 • Watertechnologie: toepassen van watertechnologie in de zuivel (bijv. scheidingstechnologie,
  atomisatie) in onderzoeksprojecten

Medewerkers

Het lectoraat kent een vaste kern van medewerkers die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft. Momenteel bestaat deze uit de volgende personen:

 • Peter de Jong (Lector, Van Hall Larenstein/NIZO, zuivel proces- en producttechnologie)
 • Feike Admiraal (Van Hall Larenstein, pilot plant)
 • Piet Grin (Van Hall Larenstein, procestechnologie)
 • Jappie de Jong (Van Hall Larenstein, fermentatie & zuivel algemeen)
 • Fons Michielsen (Nordwin College, zuivel proces- en producttechnologie)
 • Wieneke Rietman (AOI, process modelling, onderzoeksprojecten)
 • Maykel Verschueren (NIZO, procestechnologie en computermodellen)
 • Koos de Vries (Van Hall Larenstein, procestechnologie)

Missie

Het versterken van de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland door het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkelen van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.

Doel

Met studenten en docenten wordt toegepast (wetenschappelijk) onderzoek uitgevoerd ten behoeve van hoofdzakelijk de Nederland gevestigde zuivelindustrie. Hierbij wordt internationaal samengewerkt met universiteiten, en andere kennisinstellingen maar vooral ook andere lectoraten. Op basis van het onderzoek wordt het onderwijs continu gevoed met nieuwe kennis en de zuivelmodules ge-update. De zuivelopleiding wil hierdoor internationaal de toponderwijsinstelling voor toegepast zuivelonderzoek en -onderwijs worden.

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: