Sustainable Water Systems

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van  vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Via toegepast onderzoek willen we bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, Centres of Expertise (watertechnologie en deltatechnologie) en eindgebruikers (waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, landbouw en industrie) ontwikkelen we nieuwe en toepasbare kennis, concepten en tools ten behoeve van duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Het lectoraat richt zich vooral op nieuwe concepten die bijdragen aan het verkleinen van de vuilbelasting en het vergroten van het zuiverend en bergend vermogen van watersystemen. Belangrijke onderzoeksthema’s: wetlands en innovatieve monitoring.
Projecten/publicaties  Contact

onderwaterdrone_op_ijs

Over de lector

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij bij WLN als strategisch adviseur watertechnologie. Peter wil via het toegepaste onderzoek in het lectoraat bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

peter_vd_maas

Kenniskring

Naast de lector bestaat het lectoraat uit  een vaste kern van medewerkers die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft. Deze kenniskring bestaat uit de volgende docenten, onderzoekers en lectoren:

  • Marije Strikwold, Toxicology, Life Science & Technology
  • Leo Bentvelzen, Environmental Science
  • Jeroen Huisman, Envrionmental Science
  • Peter Groenhuijzen, Land- and Water Management
  • Adrian Noortman, Landschape Architecture
  • Jan Fliervoet, Delta Areas and Resources
  • Jasper van Belle, Aquatic Ecology
  • Luewton Agostinho, Water Technology
  • Inge de Vries, projectmanagement

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door:

cew_logo_1

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: