Food, Health & Safety

Gezonde en veilige voeding is een relatief begrip. Dit lectoraat probeert een antwoord te vinden op het vraagstuk: hoe veilig en gezond zijn deze producten nu in werkelijkheid? Voeding is een ketenproduct. Duurzame verbeteringen binnen de keten zijn van groot belang. Het lectoraat heeft een netwerkfunctie, om regionale ontwikkelingen te ondersteunen. In samenwerking met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) past dit lectoraat fundamentele kennis toe in de praktijk.
Projecten/publicaties  Contact

foodhealthsafety_goochelen

Over de lector

Dr. ing. Anne Schaafsma is per 1 september 2014 actief als lector Food, Health & Safety aan Van Hall Larenstein. Zijn Inauguratie was op 19 maart 2015. Schaafsma is zijn academische carrière begonnen aan een vroege voorloper van Van Hall Larenstein: de Bijzondere Hogere Landbouwschool Leeuwarden (BHLS). Na het behalen van zijn bachelorsdiploma Akkerbouw & Biochemie, na een tussenstop bij het Academisch Ziekenhuis Groningen als microbiologisch analist, aan de slag gegaan bij Friesland Campina. Ook bij Friesland Campina startte Schaafsma als microbiologisch analist, om vervolgens in 1989 door te groeien als voedingskundige. Van 1994 tot 2000 heeft hij promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Maastricht over het onderwerp eierschalen in het bestrijden van postmenopauzaal botverlies. Op dit moment bekleed Schaafsma bij Friesland Campina de positie Senior Scientist Nutrition.

AnneSchaafsma

Kenniskring

Door meerdere malen per jaar bijeen te komen en elkaar van de laatste ontwikkelingen op ieders expertise-gebied bij te praten blijft de kenniskring slagvaardig en alert. Belangrijke taak van deze kenniskring is ook kwaliteitsbewaking van het lectoraatprogramma.

Medewerkers

  • Martijn Hoeke, Docent moleculaire biologie en biochemie
  • Jappie de Jong, Docent levensmiddelenchemie, vlees- en zuiveltechnologie
  • Tjitske van der Meulen, Projectingenieur Life Sciences R&D / Docent voedingsmiddelentechnologie
  • Jeannette Nieuwenhuis, Projectleider smaaklessen
  • Margje van der Velde-Hijlkema, Docent voedingsmiddelentechnologie

Missie

De lector Food, Health & Safety wil fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop. Gezonde voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt binnen het lectoraat. Daarnaast is het delen van kennis middels publicaties, symposia en onderwijs het ultieme doel van de uitgevoerde onderzoeken.

Doel

Het lectoraat Food, Health & Safety wil kennis en kunde over gezondheid en veiligheid van voeding toepassen in een hbo-omgeving om er bedrijven mee te bedienen en er het onderwijs in de agro & food (top)sector mee op een hoger plan te brengen, op een zodanige manier dat een wervende uitstraling ontstaat en jongeren worden aangezet te kiezen voor een technisch georiënteerde opleiding in de agro & food sector. Deze ambitie kent twee subdoelen:

  • Onderzoek over gezondheid en veiligheid van voeding. Middels stageprojecten worden de effecten van voeding op de gezonde mens bestudeerd en resultaten geïntegreerd in het onderwijs. Middels publicaties in vaktijdschriften of die in het onderwijs een blijvende plek verwerven wordt de kennis breder gedeeld. 
  • Onderzoek naar management van voedselveiligheid met gebruikmaking van kennis van moderne detectietechnieken, de vertaling ervan naar de praktijk, en de wettelijke inkadering van de voedselveiligheidsproblematiek in een internationaal perspectief.

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: