Dairy

Werken aan de ontwikkeling van een (inter)nationale professionele, marktgerichte, duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.


Melk en zuivelproducten vormen een essentieel onderdeel in het leven van een toenemend aantal mensen. Voor baby’s is er de zuigelingenvoeding, bijna iedereen drinkt een glas melk bij het ontbijt of de lunch en wie neemt er niet een lekkere bak yoghurt of vla na het avondeten?
Projecten/publicaties  Contact

Stal.

Door de toenemende wereldbevolking neemt de wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten ook toe, terwijl deze internationale zuivelmarkt steeds meer een open en concurrerend karakter krijgt. Daarnaast winnen biologische producten steeds meer aan terrein en hechten consumenten en producenten meer waarde aan duurzaamheid. Herkomst van en verhalen achter producten maken een steeds groter wordend deel uit van het productieproces. Dit biedt Nederlandse zuivelbedrijven kansen om haar historisch sterke positie verder uit te breiden. Internationaal concurrerende en verantwoorde melkveehouderij vereist geavanceerde landbouwsystemen volgens de Nederlandse normen en een samenleving die hier de ruimte voor wil geven. Om dit draagvlak te creëren moet o.a. rekening worden gehouden met de biologische en duurzame aspecten waar iedere voedingsmiddelenindustrie vandaag de dag wereldwijd mee te maken krijgt.
Als groene ‘University of Applied Sciences’ worden deze aspecten binnen Van Hall Larenstein breed gedragen, niet alleen binnen het onderwijs maar ook in het onderzoek. Praktijkgericht en toekomstbestendig zijn belangrijke kernbegrippen binnen ons Applied Research Centre, van waaruit ons lectoraat opereert. Wij voeren praktijkonderzoek uit voor, met en in de beroepspraktijk met betrokkenheid van studenten en docenten van Van Hall Larenstein. Lokaal en internationaal werken wij aan projecten die niet alleen het bedrijfsleven verder helpen, maar die zorgen voor een wereld die wij door kunnen geven aan volgende generaties. Het lectoraat Dairy werkt aan toekomstbestendige innovaties en onderzoeken voor een nieuwe generatie professionele melkveehouders en erfbetreders.

Binnen het lectoraat Dairy wordt aan de volgende vier onderzoekslijnen gewerkt die allen geleid worden door een lector of associate lector:

 • Sustainable Dairy Farming
 • Herd Management and Smart Dairy Farming
 • Cost-effective Dairy Farming
 • Dairy Value Chains

Met een groot internationaal netwerk binnen de sector en een schat aan kennis en ervaring brengen onze (associate) lectoren onderzoek en innovatie naar het volgende niveau.

Over de onderzoekslijnen en lectoren

lectoren_dairy_banner

SUSTAINABLE DAIRY FARMING
Binnen deze onderzoekslijn staat het Nederlandse programma van de ‘Duurzame Zuivel Keten’ centraal. Onderzoek wordt uitgevoerd naar het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid, de verlenging van de levensduur van koeien, en de verduurzaming van het gebruik van grasland.

Lector:                                              Dr.Ir. Wiepk Voskamp-Harkema
Email:                                                wiepk.voskamp@hvhl.nl
Telefoon:                                          058 284 64 84

HERD MANAGEMENT AND SMART DAIRY FARMING
Onderzoek richt zich op het verbeteren van het dagelijks management van melkveehouders door gebruik te maken van ontwikkelingen in de ICT. Maatwerk leveren aan individuele koeien zorgt voor efficiëntie en een beter welzijn en gezondheid van de koeien. Gebruikswaarde van sensoren, omzetten van data naar acties en inpassing in de dagelijkse praktijk wordt onderzocht. 

Lector:                                               Dr.Ir. Kees Lokhorst
Email:                                                kees.lokhorst@hvhl.nl
Telefoon:                                          0317 48 05 92

COST EFFECTIVE DAIRY FARMING
De economische rendabiliteit van melkveebedrijven in verschillende landen wordt onderzocht binnen deze onderzoekslijn. Opbouw van de kostprijs en de kosten die gepaard gaan met investeringen in duurzaamheidsaspecten geeft inzicht in het concurrentievermogen van de melkveebedrijven. 

Lector:                                               Dr. Molly Chen
Email:                                                molly.chen@hvhl.nl
Telefoon:                                           058 284 64 27

DAIRY VALUE CHAINS
Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van de positie van alle actoren in de productieketen. Onderzoek naar samenwerkingsvormen in diverse internationale living labs draagt bij aan meer inzicht in de positie van het melkveebedrijf en de kans voor toepassing van verschillende business modellen om waarde te creëren.

Associate Lector:                            Dr.Ir. Robert Baars
Email:                                                robert.baars@hvhl.nl
Telefoon:                                          026-3695592

Kenniskring

Het lectoraat wordt ondersteunt door een kenniskring. In de kenniskring nemen docentonderzoekers deel. Zij zijn direct of indirect betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksprojecten en de uitrol van de ontwikkelde kennis naar het onderwijs.

De kenniskring Dairy bestaat uit:

Docentleden:

 • Cor Kwakernaak
 • Gelein Biewenga
 • Goaitske Iepema
 • Jan Hania
 • Stef Groot-Nibbelink
 • Titia Fokkema-vd Ploeg
 • Klaas Bolding
 • Jan van Delden
 • Casper Zoete
 • Ben Rankenberg
 • Johan Meinderts
 • Resie Oude Luttikhuis
 • Marco Verschuur

Staff:

 • Bert van der Scheer (acquisitie)
 • Hester Postma (secretariaat)
 • Inge Hendriks
 • Tamara Wind

Missie

Het lectoraat Duurzame melkveehouderij richt zich op de noodzaak om de melkveehouderij duurzamer te maken en sociale acceptatie van de melkveehouderij te creëren: hoe kunnen we komen tot een winstgevende en duurzame melkveehouderij die ook maatschappelijk en in een internationaal concurrerende markt wordt geaccepteerd?

Doel

Het verbeteren van kuddebeheer door het gebruik van moderne technieken, de juiste prestatie-indicatoren en besluitvorming van ondersteunende systemen. Daarbij is een beter rendement te bereiken op het gebied van duurzaamheid, diergezondheid en dierenwelzijn.

Onze projecten worden medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Onze projecten worden medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: