Biobased Proteins

People, planet, protein

Verandering van ons voedingspatroon is essentieel: minder eiwitten en naar verhouding meer plantaardige eiwitten.
Projecten/publicaties  Contact

De ecologische impact van ons voedsel systeem is de afgelopen decennia enorm toegenomen. We zijn steeds meer dierlijke eiwitten gaan eten en dat gaat ten koste van:

 • onze gezondheid (teveel calorieën en zout door overconsumptie van vlees);
 • ons klimaat; de intensieve veehouderij leidt tot emissie van broeikasgassen die bijdragen aan de wereldwijde klimaatverandering;
 • ons milieu; de productie van dierlijk eiwit heeft een slechte stikstof conversie. Voor de productie van 1 kg vlees is namelijk ongeveer 10 kg plantaardig eiwit nodig, wat zorgt voor de mestproblematiek bij de intensieve veeteelt. Bovendien heeft de productie van vlees veel energie, water en land nodig;
 • de biodiversiteit;  monoculturen voor productie  van veevoer. Hiervoor is veel (nieuw) land nodig wat ten koste gaat van de natuur;
 • het dierwelzijn in de intensieve veehouderij: recente schandalen zoals de fipronil crisis en misstanden bij veehouderijen en in slachthuizen.

Veel mensen in Nederland zijn zich bewust van bovenstaande problematiek en dit heeft er o.a. toe geleid dat we vanaf 2010 in Nederland geleidelijk minder vlees zijn gaan eten. In de tussentijd heeft  een onmiskenbare groei plaatsgevonden in de omzet van plantaardige eiwitproducten als vervanger van vlees. Deze groei is elk jaar ongeveer 5 % en er komen elk jaar nieuwe producten op de markt gebaseerd op plantaardige eiwitten. Er is duidelijk een eiwit-transitie gaande.

Binnen het lectoraat “Biobased proteins” willen we nieuwe duurzame plantaardige productieketens ontwikkelen gericht op eiwit, geschikt voor dierlijke en menselijke consumptie. Het uiteindelijke doel is om lokale zelfvoorzienende eiwitketens te creëren. Naast de isolatie van eiwit uit plantaardige bronnen m.b.v. bio-raffinage wordt ook gekeken naar waardevolle inhoud stoffen, zoals oliën, geur- en smaakstoffen, antioxidanten en andere bioactieve componenten. Hierdoor ontstaan nieuwe waardeketens met prijzen die recht doen aan de waarde van het product en de inspanningen van de ketenpartners.

Over de lector

Mijn naam is Eric de Bruin en ik ben opgegroeid in Friesland, waar tijdens mijn jeugd een grote interesse is ontstaan in de biologie. In 1992 ben ik biologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn studie heb ik een promotieonderzoek uitgevoerd naar de productie van functionele eiwitten in recombinante gisten bij de afdeling Bioconversie van ATO-DLO (nu Wageningen Food & Biobased Research) in Wageningen. Na mijn promotie heb ik meer dan 10 jaar gewerkt in de farmaceutische industrie bij verschillende instellingen en bedrijven. In deze periode heb ik ontdekt dat veel ziektes voorkomen kunnen worden door preventieve zorg door de consumptie van gezondere voeding. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in het verrijken van huidige levensmiddelen met aanvullende ingrediënten en ben bij een producent van micro-algen gaan werken. Vervolgens heb mijn werk voortgezet bij Driven by Values BV. Dit heeft geleid tot de marktintroductie van een aantal functionele eiwitproducten die gebruikt worden als voedingssupplement ter voorkoming van artrose (http://www.eggbrane.com).

Tijdens mijn carrière heb ik  ruime ervaring opgedaan in innovatiemanagement, specifiek gericht op  biobased & circulaire ondernemingsprojecten. Bij deze processen heb ik een verbindende rol gespeeld tussen aanjagers, ontwikkelaars en afnemers. Mijn focus is gericht op het realiseren van concrete projecten en de ontwikkeling van nieuwe duurzame voedingsproducten. Ik heb me langzamerhand ontwikkeld tot een specialist in het valoriseren van plantaardige (rest-)stromen voor de (vee-)voedingsindustrie. Bij Hogeschool van Hall Larenstein wil ik mijn kennis delen met collega’s en studenten om zo de broodnodige versnelling te bereiken in de eiwit-transitie.

Lector: Eric de Bruin
E-mail: 
Tel: +31-(0)610080933

eric_de_bruin_bbp

Kenniskring

De kenniskring komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen en heeft als doel om biobased zaken zowel intern als extern te bespreken en af te stemmen op de activiteiten die lopen binnen het lectoraat Biobased Proteins.

Er worden presentaties verzorgd van de lopende projecten inclusief vervolgplannen. Er is interactie tussen de leden onderling met als doel van elkaar te leren en van elkaars netwerk gebruik maken. Daarnaast worden er subsidie- en financieringsmogelijkheden van nieuwe plannen besproken. Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten worden studenten betrokken voor het maken de business case van nieuwe plannen. Door de deelname van mensen uit Velp en Leeuwarden vanuit de 3 verschillende Applied Research Centres wordt de verbinding gemaakt tot multi-disiplinaire samenwerkingen in bovenstaande projecten.

De kenniskring bestaat uit:

 • Eric de Bruin: Lector Biobased Proteins
 • Brecht Caspers: Projectmanager Delta Areas and Research + (extern) business developer bij Kenniscentrum natuur en leefomgeving
 • Richard van Gemert: Senior Consultant Duurzaamheid bij Driven by Values
 • Daan van der Linde: Docent Duurzame ontwikkeling, voorzitter Duurzaamheidsteam Velp en Ontwikkelaar Landgoed Larenstein
 • Dick Bonarius: Docent Biotechnologie
 • Hendrik Boekhoud: Docent Management van de Leefomgeving
 • Jerke de Vries: Senior Researcher Biobased Economy
 • Jan Brouwer: Projectingenieur
 • Karoline Smiech: Projectingenieur
 • Martina Sura: Docent en onderzoeker Biotechnologie
 • Oene Schriemer: Docent Logistiek en Supply Chain Management – Coördinator team Bedrijskunde en Agribusiness en Secretaris Examencommissie van de opleidingen Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, Milieukunde, Management van de Leefomgeving, Tuinbouw en Akkerbouw
 • Sytze Wiegersma: Business development WAC, FACT, Applied Research Centre Food & Dairy
 • Truus Rigter: Docent en onderzoeker Applied Research Centre Food & Dairy
 • Tom Wijers: Projectingenieur/onderzoeker

Centre of Expertise Biobased Economy

In samenhang met het lectoraat Biobased Economy is, samen met Wageningen University en de overige HAO-instellingen, het Centre for Biobased Economy opgericht. Hogeschool Van Hall Larenstein vervult hierin de rol van een Centre of Expertise Biobased Economy (CEBE), dat bedrijven en organisaties in met name Noord en Oost Nederland faciliteiten en hulp biedt om kennis op het gebied van biobased ontwikkelingen te ontsluiten en in uw bedrijf of organisatie toepasbaar te maken. Indien uw onderzoeksvraag past binnen de doelstellingen van het CEBE behoort een aantrekkelijke korting (oplopend tot maximaal 50% van het onderzoeksbudget) tot de mogelijkheden.

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: